fbpx

Easy HR

Easy HR

ANTARA SERVIS YANG JADI PILIHAN KLIEN

Pengurusan Gaji dan Cuti

 • Kiraan gaji mengikut status pekerja sama ada sepenuh masa, separuh masa dan kontrak bebas (freelancer)

 • Pemotongan gaji berdasarkan tempoh cuti yang telah tamat

 • Pengeluaran slip gaji setiap bulan dan pelarasan gaji mengikut standard industri

 • Pengurusan cuti berdasarkan kelayakan cuti yang ditetapkan

Dokumentasi HR

 • Semakan semula dokumen sedia ada berkaitan HR termasuk surat lantikan borang cuti dokumen bukti cuti dan lain-lain dokumen berkaitan

 • Periksa status kewarganegaraan pekerja

 • Pengeluaran semula dokumen HR (jika perlu atas sebab tidak menepati undang-undang)

KWSP & Perkeso

 • Jika tiada EasyHR akan uruskan pendaftaran baru

 • Jika ada tapi tidak patuh

  a) Menasihati untuk mengaku tiada pengurusan yang betul sedia untuk bayar tunggakan

  b) Sudah dikenakan tindakan EasyHR tidak akan teruskan selagi klien tidak menjelaskan segala tunggakan penalti

Iklan Jawatan

 • Semakan butiran Iklan Jawatan berdasarkan kelayakan skop kerja gaji yang bersesuaian dengan jawatan untuk digunapakai oleh klien untuk iklan

 • Borang temuduga dan semakan borang yang telah diisi oleh calon

 • Jika diminta EasyHR akan uruskan pengambilan pekerja daripada awal sehingga selesai proses pengambilan dengan caj tambahan

Kaunseling One to One & Semakan Prestasi

 • Mengendalikan one to one kaunseling untuk pekerja yang bermasalah

 • Semakan prestasi pekerja secara menyeluruh (minimum 2 kali setahun)

Rekod Prestasi Pekerja

Komitmen, Kerjsama, Komunikasi, Disiplin & KPI pekerja

 • Merekodkan prestasi pekerja berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh majikan/klien

Inter relation

 • Memantau dari sudut pergaulan sesama rakan sekerja, pihak atasan & pelanggan jika perlu

Compliance law

 • Memantau perbuatan sepanjang menjalankan tugas bercanggah atau bertentangan dengan perundangan seperti pelanggaran disiplin ditempat kerja

Stay Interview

 • Temuduga untuk menilai prestasi dan keadaan semasa

 • Prestasi dinilaikan berdasarkan rekod pekerjaan dalam sesuatu tempoh tertentu

Skop Kerja & Jawatan

Pekerja Sedia Ada

 • Semak skop tugas sekarang adakah bersesuaian dengan skop asal yang ditetapkan berdasarkan kelayakan & kemampuan pekerja

Pekerja Akan Datang

 • Menasihatkan skop kerja hakiki untuk sesuatu jawatan yang diinginkan oleh klien